:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอ บ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2

25 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอ บ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 081-7246728

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
FB Page : มาทิพย์ผ้าทอ

 

ประวัติ "มาทิพย์" เป็นนามสกุลของแม่ศรีภา มาทิพย์ ผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านดู่ใต้ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จาการรวมกลุ่มเครือญาติทอผ้านุ่งกันเองในครัวเรือน จนเติบโตมาเป็นร้านเล็กๆ ที่มีการกระจายรายได้กับคนในชุมชน ตั้งแต่คนทอผ้าไปจนถึงคนตัดเย็บ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร