:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์

25 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์

- งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุโสฬสเจดีย์ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุฯ อันเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญยิ่ง เป็นจุดรวมแห่ง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร